19 vjecari i cili ra nga rrota e aeroplanit, kishte vetem nje enderr / M os kalo pa NGUSHELLUAR

Në mesin e mijërave afganëve që po lënë atdheun për të shpëtuar nga r egjimi i ta lebanëve ishte dhe një i ri 19-vj eçar. Zaki Anwari, ish-futbollist i ekipit vendas të të rinjve i konsideruar një talent në fushën e blertë, ishte në avionin fatëk eq, ku aty do të ishte dhe fundi i tij.
Anwari ishte pr ej të rinjve që u kapën pas rrotave të C 17-tës ame rikan, me shpr esën t`i l argoheshin kësisoj tm errit të je tës nën r egjimin mb ytës ta leban, por të p andërgjegjshëm nga ana tjetër për rr ezikun e madh që b arte një veprim i tillë.

P amjet sh okuese të qindra afganëve të d ëshpëruar që rr ethonin avionin bënë xhiron e botës. Të paktën dy prej tyre ranë nga lartësia kur ai u ngrit në ajër, ndërsa një tjetër u tha se kishte ng ecur në njërën pr ej rrotave të mjetit flu turues. Tani më sohet se ky i fundit ka qenë pikërisht f utbollisti 19-vj eçar.