Àksìdènt t ràgjìk: Kamioni godét makinën,ka 2 të v dèkùr dhe 4 të p làgósùr…(Pamje)

Dy persona vd iqën në një aks ident trafiku në Balëkesir, ndërsa katër të pla gosur ende vazhdojnë trajtimin e tyre në sp ital.

Aksi denti ndodhi kur makina dhe kamioni u përpl asën ballë per ballë.

Në vendngjarje janë dërguar numër i madh zja rrfikë sve dhe ambulanca.

Trupat e paj etë të Zejnep G dhe Sena G u nxorrën prej makinës ku ishin bllokuar nga zj arrfik esit.

Shoferi i kamionit dhe te le ndu arit tjere u derguan ne sp ital per te vazhduar me traj timin e tyre.
Het imi rreth aksi dent it ende vazhdon

Dy persona vd iqën në një aks ident trafiku në Balëkesir, ndërsa katër të pla gosur ende vazhdojnë trajtimin e tyre në sp ital.

Aksi denti ndodhi kur makina dhe kamioni u përpl asën ballë per ballë.

Në vendngjarje janë dërguar numër i madh zja rrfikë sve dhe ambulanca.

Trupat e paj etë të Zejnep G dhe Sena G u nxorrën prej makinës ku ishin bllokuar nga zj arrfik esit.

Shoferi i kamionit dhe te le ndu arit tjere u derguan ne sp ital per te vazhduar me traj timin e tyre.
Het imi rreth aksi dent it ende vazhdon