Babai fiku sahatin e dritave dhe i hy ri në dhomë te Merushja/Fatjoni tregon cfare ndodhi

De taje të reja janë zb a r dh ur në lidhje me ngj arjen në Fier Fatjon Hoxha gjatë një em isioni televiziv në “Ne ws24” ka deklaruar se rr e th tre vite më parë, i ati i ishte fu t u r në dhomë Merushes dhe ka te ntuar të kr y e jë ma rrëdhënie me të.

Ai tregoi se i ati kishte f i k u r sa hatin e dr i ta ve dhe ishte f u t u r nga dritarja në dhomën e Merushes por kjo e fu ndit pasi kishte nd e z u r ce lularin kishte parë që “vj e h rr i” i ishte fu t u r në dhomë.