“Do t’ju vijmë edhe në shtëpi për t’ju vaksίnuar”, Ky është shteti që ka nisur fushatë të vaksίnimit “derë më derë”

Shteti i Perusë ka nisur fushatën e vaksίnimit “derë më derë” për të shmangur valën e tretë të vaksίnimit.

Pasi siguroi tre milionë d oza të vaksίnës kineze Sinofarm, presidenti peruan u ka dërguar porosi shtetasve të vet se do t’u shkojë në shtëpi për t’i vaksίnuar.

“Do të shkojmë në lagje, shkolla, parqe, salla sportive, dyqane e deri në stadiume.

Do t’ju vijmë edhe në shtëpi për t’ju vaksίnuar”, ka thënë presidenti i Perusë, Pedro Castillo.
Ai planifikon që 50 për qind e popullsisë të jetë e vaksίnuar deri në fund të shtatorit. Peruja ka nisur vaksίnimin në muajin shkurt. Deri më tani janë shpërndarë 20 milionë d oza. Rreth 9 milionë banorë janë vaksίnuar plotësisht, që përbëjnë 31 për qind të krejt popullsisë.

Peruja ka mesataren më të lartë të v dekjeve nga Kovίd në botë.