Doktori bën s*ks dhe abu.zon me pac.ienten: Më tha se ishte..

Një tjetër rast i çud.itshëm ka nd.odhur me një stiliste e cila shkoi për të rregulluar formën e gjoksit të saj, por përfundoi e për.dhu.nuar nga ane.stez.isti.Dr. Yury Chernikov, 59 vjeç rre.zikon 6 vjet bu rg nëse do të dën ohet për a kuzat ‘përd,hunim’ dhe ‘dh unë sek.suale’ në Gjy.katën e Samaras.Erika Bykova deklaroi pu.blikisht se është ndierë e pafuqishme