Doli te shikonte pas shiut…por ajo qka gjeti na la te gjithve pa mend…

Burri ishte duke parë dë m in e shk ak tu ar nga feno m eni natyror përmes dritares. Ai priti që shiu të qetësohej dhe vendosi të shkojë të shohë zonën. Ajo që e gjeti e la pa fjalë. Uji nxori barin dhe papastërtitë, duke zbuluar një derë të madhe të fsh eh ur. Siç pritej, i tro ndi tu r dhe ku r ioz nga një zbulim i tillë i jas htëzak ons hëm, me ndihmën e një lopatë ai filloi të heq një grumbull gurësh të grumbulluar.

Dukej një rrugë e pafu nd, sidoqoftë, sa më shumë të përparonte, aq më shumë mahnitej gjatë mënyrës se si ai gjente lëkurat, pajisjet e kuzhinës, sobat dhe rrobat shumë të vjetra në gjendje të mirë dhe të organizuar mirë, sikur dikush të kishte lënë vendin jo shumë kohë më parë. Por jo vetëm kaq, kishte një erë mjaft të çu dits h me, e cila e shqe të soi atë dhe që nuk ishte gjë tjetër veçse pa ra lajm ëri m i asaj që do të zbulonte.

Kur ai hapi derën, ai njeri ishte para një qyteti antik që nuk u zbulua kurrë më parë, ishte si të transportohej në të kaluarën!