E trishtë! Mamaja më dërgoi tek xhaxhai në Tiranë, ai më nxirrte për të kënaqur burrat, me martoi me nje 40 vjecar”, aty filloi…

Sot në emisionin “Historia ime” në Tv Klan është traj tuar një temë mjaft shq.etësuese që pr ek fëmijët dhe prindërit.

Shfr.ytëzimit ndaj fëmijëve fatk.eqë sisht duket se është më i përhapur se të dhënat dhe informacionet publike të institucioneve.

Me ndihmën e UNICEF-it në studio janë rrëfyer 3 histori të 3 vajzave duke ruajtur an onimatin e tyre.

Mirela Milori: Për ta sjellë më afër se çfarë ndodh ne do të ndjekim disa ins erte të shkurta të tre rrëfimeve. Kemi kërkuar në fakt të kishim rrëfime të fëmijëve, binte ndesh me l igjin, nuk na lejohej qo ftë me fytyrë të mbuluar me anonimat shk.eleshin të dr.ejtat e tyre, falenderoj UNICEF-in që ka bashkëpunuar me ne dhe na ka dhënë tre ins erte të shkurtra për atë që vërtet ndodh, i ndjekim:

“Isha 7 vjeç kur një i afë rm pëfitoi nga unë. Megjithëse kam kaluar një fëmijëri të qetë, tani që duhet të krijoj një familje, kam fr.ikë dhe nuk gjej guxim të njihem me djemtë. Kam fr.ikë nga paragjykimi i tyre dhe i shoqërisë”.

“Isha 8 vjeç kur mamaja më dërgoi në kryeqyt et tek xhaxhai për një të ardhme më të mirë. Ajo nuk do ta marrë vesh kurrë që e ardhmja që më priste ishte të vish esha si grua për të kënaqur burrat. Xhaxhain e kapën, por fëmijëria ime u rr.ënua përgjithmonë”.

“Isha 13 vjeç kur mamaja më de.tyroi të martohesha me një djalë pak më të madh se unë. Më pas një bandë më rr.ë m.beu dhe më shf r.yt.ëzoi. Edhe pse policia u njoftua, nuk u mor asnjë masë kundër tyre. Kur mbeta shtatzënë, mamaja vendosi të më martonte me një burrë 40 vjeç i cili më çoi në Gjermani, ku vazhdova të shf.r ytë.zohesha”.