Edhe femrat duhet me pas hise te baba, pse të kujna janë ato?

Ikballe Huduti

Ka shumë kohë që merrem me të drejtat e njeriut në veçanti të drejtat e grave dhe barazinë gjinore, kam qenë dhe gjithmonë do të jemë pro ndarjes se trashigimis pronsore per vajzat motrat dhe nenat tona.

Nuk është traditë as kombetarë e as fetare që pasurinë prindi ta ja trashigojë vetëm djalit. Këto praktika po e dëmtojnë rëndë pozitën e gruas shqiptare në familje dhe shoqëri.