Ekspertet i japin fund! Ja pse femrat bërtasin gjatë marredhënies, arsyeja do ju lërë pa mend

Seksi është një prej kënaqësive më të mëdha të jetës, ku piku i kënaqësisë ndodh me arritjen e orgazmës. Kemi menduar gjithmonë se femrat ulërasin instinktivisht gjatë raportit seksual, me arritjen e kulmit të kënaqësisë.

Në të vërtetë një studim i publikuar në revistën shkencore “Archives of Se.xual Behavior” ka zbuluar se nuk ekziston asnjë lidhje mes orgazmës së femrës dhe shprehisë me zë.

Kjo pasi u zhvillua një sondazh bazuar në 71 femra me moshë nga 18 deri në 48 vjeçe, dhe në pjesën më të madhe të rasteve, u zbulua e vërteta.

Femrat që ul ërasin me forcë gjatë raportit s e.k sual, e bëjnë vetëm për të kë naqur dhe stimuluar partnerin.

Klithmat kësisoj përdoren si instrument manipulimi, në mënyrë që mashkulli të arrijë i pari org.azmën. Në pjesën më të madhe të rasteve, kjo gjë përdoren nga femrat kur mërziten gjatë aktit, lodhen ose nuk ndihen mirë.

Nga ana tjetër meshkujt, binden se ato kli thma janë prej kën aqësisë për shkak të perf ormancës së tyre në sht rat.