Ekspulsi për Shqiptarët, vjen lajmi i mirë: Ja si të fitoni të drejtën për të udhëtuar (Video)

Ndalesat për hyrje në zonën Schengen jepen nga çdo shtet pjesëmarrës në marrëveshjen e Schengenit.

Ndalesat jepen kur thyhen afatet e qëndrimit në këto shtete, shkelja e kufijve në mënyrë të paligjshme ose për vepra të ndryshme penale.

Ndalesat për hyrje në zonën Schengen jepen nga çdo shtet pjesëmarrës në marrëveshjen e Schengenit.

Ndalesat jepen kur thyhen afatet e qëndrimit në këto shtete, shkelja e kufijve në mënyrë të paligjshme ose për vepra të ndryshme penale.