Fjalet e babait te 18 vjeçares nga Ferizaji po na bejne me lot te gjitheve…

Pas va rri,mit të vajzës, flet babi i 18-vjeçares: Dashtë zoti që mos të ndo,dhin më këso raste tra gji,ke.Flet nga ceremonia e va rri,mit babi 18-vjeçarës së v rajrë, Muhabi Osmani, ky është mesazhi i tij.Ai shkurt tha se dashtë zoti që mos të na ndo,dhin më këto raste tra gji,ke.“Falënderojmë Po Iic,inë e Ferizajt që e ka bërë a rrejsti,min e tij, por dashtë zoti që mos të na ndodhin më këto raste tra gji,ke’, tha ai.