Gjermania nxjerr blof Fugën! Ministria e Propagandës e Ramës s’ka lidhje me modelin gjerman

Rreth një muaj më parë raportuam mbi “ministrinë e Informacionit” që do të krijonte Edi Rama e në krye të të cilës do vendoste ‘ministër’ këshilltarin e tij Endri Fugën.

Ashtu siç paralajmëruam, ky institucion i ri me të gjitha funksionet e një ministrie, do të centralizonte informacionin dhe do ta përpunonte atë duke vënë në rresht gazetarët.

Teksa Fuga pretendoi se ky model bazihej në modelin gjerman të qeverisjes, agjencia EurActiv ka nxjerrë blof këshilltarin e kryeministrit duke shkruar se nuk ka asnjë lidhje me modelin që Gjermania implementon në lirinë e shtypit, të drejtat e mediave dhe fjalës së lirë së gazetarëve.

Në ministrinë e Fugës të gjithë zëdhënësit e ministrave do të kontrollohen nga Fuga dhe po ashtu edhe fjalimet e tyre. Ky i fundit pretendoi se ishin bërë përparime në këtë aspekt, por artikulli ia shkërmoqi propagandën duke theksuar se Gjermnaia nuk mund të krahasohet me Shqipërinë e cila renditet në vendin e 83-të në botë për lirinë e mediave.

ARTIKULLI I PLOTË I EURACTIV
Drejtori i Agjencisë së Medias dhe Informacionit të Shqipërisë, Endri Fuga, pohoi se institucioni bazohet në modelin gjerman, por EURACTIV në Gjermani konfirmoi se ka dallime mes të dyjave, duke përfshirë kontekstin gjithëpërfshirës të lirisë së medias në të dy shtetet.

AMI u krijua në vendimin e parë të qeverisë së tretë të kryeministrit Edi Rama në shtator të vitit 2021. Agjencia centralizon komunikimet e qeverisë, duke përfshirë atë të ministrive të veçanta dhe agjencive të tjera shtetërore. Ai është përgjegjës për angazhimin dhe përfundimin e oficerëve të PR në çdo institucion shtetëror dhe organizon të gjitha konferencat për shtyp dhe ngjarjet mediatike.

Fuga, i emëruar në këtë rol “do të jetë në të njëjtin nivel me atë të një ministri shteti” do të mbikëqyrë gjithashtu prodhimin e “informacionit audiovizual ose shtypit” që do të shpërndahet dhe “do të vëzhgojë median dhe mjetet e komunikimit masiv, për të marrë parasysh perceptimin dhe pikëpamjet e publikut ndaj veprimtarive të institucioneve [qeveritare] dhe administratës publike”.

Në një vend ku liria e medias është në rënie dhe qeveria është nën kritika për mungesë transparence dhe sulme të drejtpërdrejta ndaj punonjësve të medias, institucioni i ri ka shkaktuar shqetësim të madh.

Javën e kaluar, Fuga i tha parlamentit se institucioni i ri kishte përmirësuar transparencën e qeverisë me median. Ai pretendoi se kishte rritur trafikun në faqen e internetit të qeverisë dhe kishte përmirësuar mënyrën se si ministrat komunikojnë me shtypin.

“Kemi një rritje të numrit të personave që vizitojnë faqen e kryeministrisë”, tha Fuga, duke shtuar, “Kemi ridizenjuar faqen e Këshillit të Ministrave, ku informacioni si për gazetarët ashtu edhe për publikun shërbehet më thjeshtë.

Ai gjithashtu e konsideroi sistemin “një hap përpara për transparencë”, sepse ai shërben si një “agregat” i të gjitha njoftimeve, vendimeve dhe çdo informacioni që lidhet me punën e ministrive.

Gjatë fjalimit të tij, ai ishte i qartë se gazetarët mund të kontaktojnë zëdhënësit e ministrisë nëse ata dëshirojnë. Ai gjithashtu pohoi se sistemi është modeluar sipas sistemit gjerman pas dy vizitave në vend.

“Objektivi im, që është Agjencia Shqiptare e Medias dhe Informacionit, është të jem si modeli i Agjencisë Gjermane.

Kjo është përsëritur gjatë gjithë procesit të krijimit të AMI, madje edhe nga vetë Rama.

Exit foli me EURACTIV.de, një partner mediatik gjerman, i cili tha se ndërkohë që ka ngjashmëri, ka edhe dallime mes të dyjave.

Gjermania ka një agjenci që është ndalesa e parë për gazetarët që parashtrojnë pyetje në media. Zyra e Shtypit dhe Informacionit (BPA) e cila ofron informacion për gazetarët. Megjithatë, gazetarëve nuk u kërkohet të dërgojnë pyetjet e tyre në BPA, pasi të gjitha ministritë kanë departamentet e tyre të shtypit që mund të kontaktohen përmes telefonit ose emailit për pyetje.

Ndërsa BPA dhe kreu i saj, i cili gjithashtu mban funksionin e zëdhënësit të qeverisë, mund të flasë në emër të të gjithë qeverisë dhe kancelarisë, departamentet e shtypit të ministrive japin deklarata në emër të ministrive.

Kjo qasje është e përfaqësuar edhe në konferencën e shtypit federal. Përderisa organizohet nga BPA tri herë në javë, edhe zëdhënësit e mediave të ministrive po marrin pjesë rregullisht në konferencën federale për shtyp, në mënyrë që gazetarët të mund të bëjnë pyetje më specifike në lidhje me punën e ministrave.

“Ju i drejtoheni BPA-së vetëm nëse keni nevojë për diçka nga kancelari pasi zëdhënësi i tyre është ai që është më afër tij. Ju mund t’u drejtoheni atyre për pyetje në shtyp për ministritë e tjera, por unë nuk njoh askënd që e bën këtë, pasi ata do t’ia përcjellin atë vetëm ministrisë në fjalë, të cilës mund t’i drejtoheni edhe drejtpërdrejt, “shpjegoi EURACTIV Gjermani.

Ka disa dallime ndërmjet AMI dhe BPA-së, kryesisht mënyra se si gazetarët mund të kenë qasje në informacion. Për më tepër, niveli dhe konsistenca e angazhimit me median janë dukshëm më të larta se në Shqipëri. Për shembull, konferencat për shtyp shpesh nuk janë të hapura për të gjitha mediat dhe gazetarët raportojnë vështirësi në parashtrimin e pyetjeve.

Gjatë një konference për shtyp, së fundmi Rama u kërkoi gazetarëve që të gjitha pyetjet t’i mbanin tematika në fjalë dhe të mos preknin çështje të tjera.

“Shpresoj që pakti ynë, kompromisi që kemi bërë, do të gjeni një kohë tjetër për përgjigje jashtë temës dhe nuk do ta shpërqendroni nga tema aktuale me raportet tuaja”, tha ai.

Ky koment ngriti shqetësime nga një sindikatë e gazetarëve vendas se qeveria po parandalonte në mënyrë aktive përmendjen e temave të caktuara gjatë ngjarjeve të shtypit, megjithëse një gjë e tillë u mohua nga zëdhënësi i tij.

Për më tepër, kur krahasojmë Gjermaninë dhe Shqipërinë, duhet theksuar se mjedisi gjerman i lirisë së medias është dukshëm më i mirë, duke u renditur në vendin e 13-të globalisht, krahasuar me Shqipërinë e renditur në vendin e 83-të.

Themelimi i AMI-së ka shkaktuar shqetësim të madh në komunitetin mediatik vendor dhe ndërkombëtar, të cilët e kanë cilësuar atë si “Ministria e Propagandës”.