Kjo është mosha kur femra ‘çmendet’ po nuk bëri s*ks, mesojeni tani!

Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja që janë rreth të 20-tave, por jo!

Zbulime të shumta kanë dalë në përfundimin se femrat janë shumë më të interesuara për s..e.k.s, në të 30-tat dhe 40-tat e tyre.

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulumtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në sh.trat.

Si pasojë e fri.kës nga men.op.auza e hershme, gratë bëhen më të fru.struara dhe duan më pak s.e.ks, por përsëri dëshira për marr.ëdhënie dominon tek mosha 30-40 vjeç.

Pothuajse 75 % e femrave të anketuara kanë qenë të fr.ikësuara nga menop.auza dhe po e njëjta shifër e grave që kanë arritur në meno.pauzë kanë deklaruar se i ka penguar në marrëdhë.nie.