Kjo është njëra nga vi*ktimat pas dj*egies së Spitalit Modular në Tetovë

Vajza që e shihni këtu në foto është njëra nga vik*timat nga dj*egia e Spitalit Modular në Tetovë. Kjo ka patur nënën në Spital i cili u dj*eg mbrëmë në Tetovë. Nga pamundësia për t’a nxjerrë nënën jashtë, është dj*egur së bashku me nënën.