Kur i lejohet burrit që ti merr dy gra? befason qytetarja me përgjigjen e saj! (Video)

Në fenë ίslame polίgίnia lejohet dhe praktikohet me disa kufίzime.

Meshkujt myslίmanë lejohet të praktίkojnë polίginίnë dhe të kenë më shumë se një grua në të njëjtën kohë, gjithsej e shumta katër.

Ndërsa në të kundërt polίandrίa nuk lejohet.

Në disa vende thuhet që lejohet, ndërsa në Kosovë kështu mendojnë qytetarët.