LAJMI FUNDIT nga Veriu i Mitrovices / Vep rimi qe ndermorren ROSU po “dridh” Serbet

Forcat policore të Kosovës kanë hed.hur g.az lots.jell.ës ndaj qytetarëve të mble.dhur pranë vendkalimit Bër.njak, ku më pas prot.estu.es.it u tërhoqën disa dhje.të.ra metra nga vendi ku po qën.dron.in, njofton Kosova online.

Për momentin, sit.uata në Bërnjak është e te.nsio.nu.ar, por e qetë, dhe njerëzit tani po mblidhen në një numër të madh, dhe aktualisht janë disa qindra prej tyre.Siç thonë ata, ata janë të vendosur në vendimin e tyre për të mos i lënë ve.ndet e tyre derisa të tër.hiqet vendimi i Qeverisë së Kosovës.Ata thanë se në momentin që të tër.hiqet vendimi për targat, do të shkojnë në shtëpitë e tyre.