Makina u përpIas me motoçikletën, Ky është 17 vjeçari që humbi jetën!

Aksídenti ndodhi në qafën Sakar, në autostradën Mugla-Antalia, rreth orës 08:00. Makina e përdorur nga Ozer Çelik (48) u p ërp las me motorin e përdorur nga Mirkan Alpaj.

Xh andarmëria dhe ekípet mj ekës ore u dërguan në rajon me njoftimin e njerëzve përreth.

Shoferi i motoçikletës Mirkan Alpaj, i cili u përcaktua se ishte pa h elmetë, dhe Mehmet Deniz, i cili ishte pas tij si pasagjer, u dërguan në spítal me am bula ncë.

Per fat te k eq Alpaj h umbi j etën pavarësisht të gjitha ndërhyrjeve të m jekëve, u mësua se gjendja e shokut të tij Deniz eshte e r ëndë.

Drejtuesi i makinës nuk ka p ësuar lë ndim e në aksídent.

Hetími rreth aksídentit ende vazhdon.