Nuk e gjejnë dot as profesorët e matematikës/ Ju e gjeni dot cili numër mungon?

Testi qe po çm.end te gjithe. E gjeni dot numrin që mungon, edhe profesorët e matematikës ngecin te ky test. Kur filloni të zgjidhni kuizin më poshtë, mund të kuptoni se ju mungon një aftësi e rënd.ësishme e matematikës.

Në kuizin e mëposhtëm ju kërkohet të gjeni se cili numër mungon. Aty jepen disa linja numrash dhe ju duhet të zbuloni se cili numër mungon.Pse kaq shumë njerëz dës,htojnë?

Sepse vetëm me një shikim, është pothuajse e pam,undur të vërehet shifra që mun,gon. Nëse ju keni sy të mpre,htë, mund të jeni në gjendje të dalloni numrin që mungon