Pergjaket e PREMTJA.. / Аkѕídѐnt tràgjík: Makina u bѐ copà-copà,japin shpírtѐ nëna dhe 2 vajzat

Sipas informacionit të marrë, në aks iden tin e t rafikut që ndodhi në autostradën Kajseri-Malatja, automjeti i lehtë komercial nën menaxhimin e E.B

I cili shkonte ne pushime nga Kahramanmaraş në Nevşehir si rezultat i hu mbjes së ko ntrollit të drejtimit të shoferit d oli nga rruga dhe f luturoi në s tok

Përderisa 8 persona në makinë u pl ago sën në ak sid ent, nëna Sherife Badem, vajzat Fatma Badem dhe Sherife Badem h umbën je tën.

Të pla gosur it u dërguan në sp ital me ambulanca për të vazhduar me trajtimin e tyre.

Het imi rreth aksi dent it ende vazhdon