‘Shqiptarët nuk kursejnë dot, marrin borxhe për…’ , eksperti i ekonomisë e thotë troç

Eksperti i ekonomisë ka komentuar situatën në Shqipëri, ku sipas tij 30% e familjeve kanë të paktën një borxh.

Më shumë se gjysma e tyre kanë marrë hua nga familjarët dhe të afërmit ndërsa 45% i janë drejtuar bankave apo institucioneve të tjera financiare, sipas një vrojtim nga

Banka e Shqipërisë për pasuritë e familjeve shqiptare.

Klodian Miço thotë se vrojtimi nga Banka e Shqipërisë tregon se në vendin tonë ka një nivel të lartë varfërie. Muço thotë se shqiptarët marrin borxh për konsum, e jo për të mira, shërbime luksi, apo investime të mëdha.

“Një e treta e familjeve shqiptare kanë borxhe. Kjo tregon një nivel të lartë varfërie. Nuk është problemi e marrjes së borxhit. Problemi është se për çfarë e marrin familjet shqiptare borxhin. Shqiptarët marrin kredi konsumatori, e kanë të vështirë të mbulojnë aktivitetet të zakonshme”, shprehet eksperti.

Shqiptarët kanë marzhe të ulëta kursimi.

Ndër të tjera Muço tha se shqiptarët e kanë të vështirë të kursejnë. Duke marrë bë konsideratë pagat e ulëta dhe informaliteti, eksperti i ekonomisë tha në Radarin Informativ në Abc se shqiptarët kanë kulturë të ulët financiare dhe se aksesi në banka është i kufizuar.

“Shqiptarët e kanë të vështirë të gjenerojnë kursime e të bëjnë një jetë dinjitoze. Sistemi bankar në Shqipëri ka kosto relativisht të larta. Në Shqipëri ka paga të ulëta, kanë paga të pa deklaruara ose janë të pa punë. Aksesi nëpër banka është relativisht i ulët.

Shqiptarët i kushtojnë shumë rëndësi arsimimit. Kërkojnë maksimumi duke i çuar fëmijët në kolegje private apo jashtë Shqipërisë.

Sistemi shëndetësor. Shpesh herë shqiptarët detyrohen të marrin hua për të garantuar shëndetin e tyre.

Shqipëria ka tendencë rënëse të popullsisë dhe rënie të lindjeve.

Tani shqiptarët kërkojnë të ikin sepse duan një të ardhme të sigurt.

Këtu jeta është e pasigurt. Kultura financiare e shqiptarëve është e ulët. Se sa pak e strukturuar është ekonomia shqiptare.

Fermerët apo qytetarët shqiptarë që kanë ndërmarrje në bujqësi e kanë të vështirë aksesin në sektorin bankar”, tha Muço.