“Tre ditë kam që nuk fle, sytë nuk më mbyllen… djali po më vdes”

Një tr agjedi e kaloi, i shoqi i nd ërroi j etë. Mbeti e vetme me tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë të vogël. Por dukej se fati i k eq për këtë grua s’do të mbaronte këtu. I biri veçse 7 vje çar, u s ëmur.

Enkelejda: Jam nënën e vetme, kam tre fëmijë. Dy vajza e një djalë. Ka një muaj e më shumë që kishte një k ollë. E Sollëm me ur gjencë në Pediatri dhe r ezultoi se kishte l euçemi akute dhe ka p rekur 84% të tru pit të tij. U s okova, nuk doja ta pranoja.

Kjo është h istoria e Enkelejdës dhe e Ezelit, 7 vje çarit të s ëmurë rë ndë. Për em isionin “Shqiptarët për Shqiptarët” Enkelejda tregoi morinë e v uajtjeve që pë rjetoi kur mësoi se m und të hu mbte edhe të birin.