Zelensky con pesh gjithe boten / Ukraina do te behet ”Izrael i madh”, nuk do te behemi europian…

Ukraina do të bë het një Izrael i madh deklaroi presi.denti ukrainas Volodymyr Zelensky të martën duke treguar se vendi i tij synon të imit ojë shtetin izraelit sa i përket sigur.isë në vazhdën e push timit të Rusisë. Në një forum të një komu niteti hebre Zelensky foli për Ukrainën e pas Iu ftës duke thënë që she.mbull do ta kenë Izraelin e nuk do të mundohet të jetë më një shtet abso lutisht liberal e europian.

Ukraina defini tivisht nuk do të jetë ajo që ne do.nim të ishte që në fillim. Është e pa mundur absolutisht liberale euro.piane nuk do të jetë kështu tha presidenti Zelensky.

Më tej ai vazh doi Ne do të bëh.emi një Izrael i madh nuk do të çuditemi nëse do të kemi për faqësues të Forcave të Ar matosura apo të Gardës Kombë.tare në kinema supermarkete dhe njerëz me ar më. Kam besim se çështja e sigu risë do të jetë çështja numër një për 10 vi.tet e ardhshme unë jam i sigurt për të tha Zelensky raporton Haaretz.