Zemërgjerësia e shqiptarit nuk mungon kurrë!!! Gjesti i gastronomëve Vushtrrias per Njesitin Special ne veri po dridh gjithe vendin. Ju lumte

Gastronomēt vushtrrias dhurojnē shujta pēr poI,icēt nē veri.Njē grup gastronomēsh vushtrrias ka mbushur bagazhet e veturave me pije dhe ushqim pēr t’u dērguar poI,icēve tanē qē gjenden nē veri nē mbrojtje tē rendit

li gjor dhe kushtetues.Kētē e ka bērē tē ditur njē burim i njohur nga Shoqata e Gastronomēve vushtrrias , emēr i njohur pēr re,daksinē, qē ka thēnē se kjo ēshtē bērē me vetē,iniciativē tē tyre pēr tē ndihmuar poI,icēt dhe njē sitē spe ciale qē gjenden nē veri.

Rikujtojmē se sost nē media ēshtē publikuar njē fotografi ku shihej njē shujt e thjeshtē pēr poI,icēt tē cilēt gjenden nē atē pjesē, ku tani ēshtē vēshtirēsuar edhe qark,ullimi nē masē tē madhe pēr,shkak tē barri,kadimit dhe pro test,ave nga serbēt e asaj pjese.